Haiku de casi media noche

 

 

 

Respira poco
no necesitas mucho,
pero respira.